יום יום מים

ספר מצוין.

» הספר הבא: מילה טובה, סוקר ב

צילומי הספר