כח לקרוא, חלק ב'

ראוי מאחר ויחסית אין בו יותר מדי התייחסויות דתיות. היה נחמד אם היו ציטוטים ממקורות חילוניים ליברליים. מפריע לי שיש ציטוטים מהמקרא בחוברת לימוד קריאה לכיתה א, כיוון שילדים צעירים לוקחים את הציטוטים כדברי אמת. לא להכניס ציטוטים מהמקרא בכלל. יש מקורות פילוסופיים נהדרים ומקורות ספרותיים חילוניים-ליברליים אשר מתאימים הרבה יותר לעולמם הערכי של הילדים.

ראו פירוט במחוון המצורף

» הספר הבא: כח לקרוא, חלק ג'