כח לקרוא, חלק ו'

לא ראוי. כל הסדרה נוטה למקורות יהודיים ואין מספיק התייחסות למקורות אוניברסליים.

ראו פירוט במחוון המצורף