לחיות יחד בישראל

יש אינדוקטרינציה; בעיקר חיזוק האתוס הציוני ועיצוב זהות, אבל אין הרבה תכנים דתיים. יש גם חלקים חביבים ביותר. יש ציטוטים מין המקורות שאמנם הרלוונטיות שלהם לעתים מתמיהה אבל המינון סביר.

» הספר הבא: מילה טובה, סוקר א

צילומי הספר