לחיות יחד בישראל

הדבר הבולט ביותר בספר הוא הנראות הגבוהה של כיפות. דוגמא לתוכן: היישוב אשחר מוצג כמודל של יישוב קהילתי מיוחד. יישוב שבו חיים חילוניים, דתיים ומסורתיים ביחד. ה"הסכמיות" שיצרו – שמוצגת באור חיובי, כמעט אידילי היא כמובן כזו המבוססת על כשרות במועדון היישוב, והימנעות מנסיעה ברכב בשבת בתוך היישוב…