לחיות יחד בישראל

דוגמא לתוכן: היישוב אשחר מוצג כמודל של יישוב קהילתי מיוחד. יישוב שבו חיים חילוניים, דתיים ומסורתיים ביחד. ההסכמיות שיצרו – שמוצגת באור חיובי, כמעט אידילי – מבוססת על כשרות במועדון היישוב, והימנעות מנסיעה ברכב בשבת בתוך היישוב…