מדע וטכנולוגיה במבט חדש

במבט חדש – מדע וטכנולוגיה: הספר בעיני ראוי בהחלט. הספר בעיני בסדר גמור, מעודד תצפיות על המציאות כפי שהיא, התמונות מראות בנים ובנות יחד וגם ילדים לבושים בגופיות וכד'.