מילה טובה מאד ד – ספר 1 – סוקר ב

למעט נושאי החגים – ראש השנה ויום הכיפורים – פירוט ודוגמאות בקובץ הסקירה המלאה – שאר הספר ראוי בהחלט.

עמ' 20-22 סיפור לראש השנה. התנפלו על היהודי שקצים. הסיפור כולל בתחתית פרושים. "שקצים – כינוי לילדים לא יהודים"

כל הפרק "תחל שנה וברכותיה" כולל סיפורים הקשורים לראש השנה ויום כיפור

פרק "לפתוח דף חדש" עמ' 29-32 כולל הגדרה בעייתית של "חזר למוטב", שמי שחזר בתשובה צריך להיות גאה בעצמו. הרמב"ם הבטיח 2 דברים למי שחוזר בתשובה. פרק מאוד בעייתי

ראו פירוט במחוון המצורף [סקירה מלאה]


צילומי הספר