מילה טובה מאד – חלק 1 (2015) – סוקר א

תכנים בעייתיים בנושא החגים: לדוגמא –

פרק 2 – תחל שנה וברכותיה – הסיפור הראשון מדגיש את הטוב היהודי לעומת הילדים הנוצרים שגונבים כסף. כמו כן נותן ממשות לאמונה היהודית סביב חשיבות יום כיפור.

גם בסיפור השני המעמד הוא יום כיפור, וקבלת התפילה מוצגת כעובדה קיימת.

גם בדברי ההסבר יש קבלה של קיום השטן, ושל קבלת התפילה, כעובדות ולא כאמונות.

בקטע על סימני ראש השנה, עמ' 27, דוחקים את הילדים לפינה כמי שלא מקיימים את המצוות.

פרק 3 – לפתוח דף חדש – המשך עיסוק ביום כיפור. ציטוט מהרמב"ם העוסק ב"חטא" וב"כיבוש היצר". בסוף הפרק ישנה השוואה בין המושגים "חשבון נפש", "חרטה", "סליחה", "חזרה בתשובה", מונחים המחזירים את הילדים ליום כיפור ולעולם הדתי במקום לעסוק בעצם היחסים שביניהם.

דוגמאות נוספות ראו בקובץ הסקירה המלאה

ככלל הספר מאוזן ומציג מקורות ספרותיים רבים. עם זאת ניכרת ההתמקדות בישראל, ירושלים והקשר לאלוהים. אין הבחנה בין אמונות/תפישות הנובעות מהיהדות, לבין עובדות. התפילה יכולה להתקבל ולהפוך לממשית, אלוהים אחראי להורדת הגשם או היעדרו.

מפריע לי המקום הדל שהוקדש ליהדות אתיופיה (שני עמודים בלבד), ריבוי הפרקים על חגי תשרי, החזרה על יום הדין. הפרקים על חגי ישראל, וכך גם הפרק על רצח רבין קשורים באופן קלוש ביותר לנושאו של ספר הלימוד.

חסר פרק העוסק בשאילת מילים משפות זרות, ערבית, אנגלית וכו'. כמו כן, היה מקום לפרק על המילים שחודשו בידי אב"י ויורשיו, ואפילו משוררים בני זמננו כמו מאיר אריאל. קיימת התייחסות כמעט רק למילים שמקורן בתנ"ך. 

פירוט במחוון המצורף [סקירה מלאה]

» הספר הבא: מילה טובה (2011)

צילומי הספר