מילה טובה מאוד, חלקים 1+2

מפריע לי ריבוי מוגזם של טקסטים מהתנ"ך, מדרש וכולי, ומיעוט של טקסטים וערכים אוניברסליים.

חלק גדול מהשאלות על הטקסטים הדתיים והתפילות נראים לא מתאימים לילדים חילונים. חלק מהשאלות נראות כאילו נלקחו משיעורי תנ"ך או תורה שבעל פה ומורשת, ובמקום להתעכב על משמעויות ספרותיות כמו עמדות של הכותב, והתעמתות שלו עם סמכות, יש התעסקות רבה בטקסטים מקראיים ומשמעותם בנימה שנראית לי דתית ומאד "מקבלת" את המסורת.

לא מתאים לילדים חילונים – מספיק כל מה שהם לומדים בשיעורי מורשת ותנ"ך. אין צורך באזכור החגים – הילדים לומדים על החגים בגן ובכיתות הנמוכות די והותר. אין צורך בציטוט מתפילות או מהתנ"ך. יש להוסיף שירים של משוררים ולהוסיף טקסטים מאתגרים את המחשבה.

ראוי רק אם יורידו את כל הקטעים הדתיים.

פירוט במחוון המצורף [סקירה מלאה]


צילומי הספר