מילה טובה מאוד, חלק 1

לספר זה התקבלו שלוש סקירות.

מומלץ לקרוא את כל הסקירות

סקירה ראשונהפירוט במחוון המצורף למעלה [סקירה מלאה]

סקירה שניה: מילה טובה מאד, חלקים 1+2

סקירה שלישיתהספר מילה טובה מאוד 1 לכיתות ה


צילומי הספר