מילה טובה מאוד, חלק 1

ראוי – אך בלי הפרקים הדתיים. הספר טוב חוץ מזה שהכניסו לו פרקים שכולם הדתה:
1. בקשות (הספר נפתח בתפילה לאלוהים!).
2. על סליחה ועל כפרה: על היום "הקדוש בשנה", סיפורי מעשיות כולם מן התלמוד, סיפור חסידי וכו'. לא רלוונטיים ללימוד שפה.
3. והיית אך שמח – כנ"ל – פרק על סוכות.
4. פרק על פיוטים שבסופו מכינים זמירון לשבת!

פירוט במחוון המצורף [סקירה מלאה]


צילומי הספר