מילה טובה, סוקר ב

סביר. הרבה חגים וסיפורי חכמים. הרבה על שבת. לא תואם את אורח חיי. לא אוהבת מניפולציות על מוחות של ילדים קטנים. צריך יותר סיפורים מודרניים, שירים מודרניים במקום חז"ל. יש מקום גם להם.
מיותר: עוד פעם חגים ושבת במינון גבוה. באופן כללי לא ברור מה הנושא של הספר. חגים? שפה? גיאוגרפיה? טבע? לא ברור. יותר מדי על חגים, על שבת, דברי חז"ל. גם המשוררים החילוניים שיריהם נלקחו למקום דתי.

» הספר הבא: לחיות יחד בישראל

צילומי הספר