מילה טובה 2010

הספר ראוי למעט הקטעים שצויינו [ישנו פירוט בסקירה].

יש עיסוק נרחב בהוראת מיומנות הטיעון אך לא עושים בו שימוש כשמדובר במקורות הדתיים. עיסוק מוגזם בחגים – מן ההיבט הדתי – למרות השילוב והשימוש בקטעים להוראת מיומנויות לשוניות.

העיסוק בחנוכה – 34-53 – חלקו הגדול ראוי שכן עוסק בהיבט ההיסטורי, אך החלק העוסק בהיבט הדתי בעייתי.

העיסוק בפסח – 104-119 בחלקו עיסוק ראוי להצגת התפתחות השפה העברית על ציר הזמן, אך ברובו בעייתי ודורש תיווך ראוי. ללא תיווך ראוי של הקטעים ממקורות דתיים נחשפים הילדים למסרים תת-קרקעיים של הדתה.

הבעיה המרכזית – עיסוק בטקסטים דתיים ללא תיווך ראוי – חסרה הדגשה בדבר היותם של הסיפורים בגדר אמונות ומיתוסים ולא עובדות.

להסב את תשומת לב המורה – להימנע מהוראת הקטעים או לתווך אותם בראוי תוך מתן אפשרות לדיון ביקורתי.