מילה טובה (2011)

ראוי אבל… בסה"כ הספר טוב. יש בספר שני פרקים שעוסקים כולם בתכנים דתיים [קול הנרות ומקצות הארץ באנו], וברור שהפרקים האלו נבחרו באופן מגמתי. מסתכלים על חנוכה ועל שבועות רק בהיבט הדתי. קוראים מהמשנה [?!?!]


צילומי הספר