מלכים, יונה, רות, אסתר ותהילים – נקרא ‏ונפעל ‏

לא ראוי! הספר מגמתי וחד צדדי בהגישו את הדעות והפרשנות האורתודוקסית בלבד, כאילו הם "תורה למשה מסיני"… אין שום עניין לעורר חשיבה ביקורתית על התוכן, המסרים, תיאור העובדות ותכונות הדמויות. אין עניין להשוות את הערכים המובעים בספרי התנ"ך לאלו שאנו מקדשים כיום בחברה חילונית, ליברלית, הומנית ופתוחה. 

הספר מהווה חלק מאינדוקטרינציה אורתודוכסית לאומנית המיועדת לציבור החילוני. מציע למנוע את השימוש בספר בבתי ספר חילונים כל עוד לא יתוקן באורח משמעותי ביותר. בגרסה חדשה, או בספר חלופי יש לכלול פרשנויות נוספות, ממצאים ארכיאולוגיים (או התייחסות להעדרם של אלה), קריאה ביקורתית (סתירות בטקסט עצמו), שאלות כמו מי הכותב? מתי כתב? מה היו מטרותיו?

עם כל הביקורת שלעיל, חשוב להדגיש שהוראת תנ"ך תוך הצגת גישות שונות ומנוגדות, אינה משימה קלה. קושי מיוחד נובע מכך שזו הפעם הראשונה שהתלמידים נחשפים לחלקים אלו של התנ"ך. עם זאת, לא ייתכן שבבי"ס חילוני יילמד התנ"ך ע"פ הגישה הדתית-אמונית בלבד גם בפעם הראשונה שקוראים את הספרים הללו!