מסע מדע ו' – מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

ככלל, הספר הוא ספר טוב, אך מעורר תהייה – כיצד זה לא מוזכר המושג "אבולוציה" בספר שבו פרקים שלמים העוסקים בנושאים הנושקים למושג זה?: הספר מציג את כל הנושאים ו"ציוני הדרך" המופיעים בתחומי תוכן כיתה ו' בתחומי הפיזיקה-מדעי החומר ומערכות אקולוגיות ואת רוב הנושאים בתחום מדעי החיים. הספר מציג את הנושאים בצורות מגוונות (קטעי מידע, פעילויות וניסויים, דיונים כיתתיים) ומעודד למידה נוספת, וכן מציג דעות מגוונות.
כמו כן הספר דן בצורה אובייקטיבית ומעודד דיון בנושאים כגון: אנרגיות מתחדשות והתחממות גלובלית, הכחדת מינים ובירוא יערות הגשם וקיימות. הספר משתמש ב-6 דמויות ילדים להצגת מעין עלילה, ולצורך הצגת דעות שונות על הנושאים הנלמדים.
הקבוצה היא יחסית הטרוגנית: שלושה בנים ושלוש בנות, שמחולקים ל"זוגות" לפי כהות עורם. כל השמות הנם ישראלים-יהודים (דנה, שאול, ענת, מיכל, יונתן, דניאל). היה ראוי שלפחות אחד מהילדים ייצג מגזר אחר.

בעמודים 16,22,26,73,81,108,145 מופיעים פסוקים מהתנ"ך בתוך מסגרת נפרדת. מקריאה של הפסוקים בקונטקסט שבו הם מובאים, לא ברורה התכלית של הבאתם שם, למעט אזכור שרירותי של הנושא הכללי שעליו מדבר הקטע. יש לשקול לבחור קטעים מתאימים יותר (אם קיימים) או להסירם.

הפרק "חיים בסביבה" דן, בין השאר, במגוון צורות של הסתגלות בע"ח לסביבתם, ללא שום אזכור למילה "אבולוציה", אפילו כמושג, למרות שהספר שופע במסגרות צדדיות שמטרתן הצגת מושגים חדשים (למעשה, המילה מוזכרת פעם אחת, במילון בסוף הספר, בהגדרה "התאמה (התאמה לסביבת חיים)" ) .

יתרה על זאת, בפרק 233 ישמו קטע שלם על "סחלב השביט", שידוע גם כ"סחלב דרווין". הטקסט מסביר שהפרח נתגלה ע"י צ'רלס דרווין, שחזה את קיומו של העש שמסייע בהאבקתו. זו נחשבת בספרות לדוגמה קלאסית לעיקרון של אבולוציה מתכנסת. בקטע הנ"ל לא מוזכרת בשום מקום המילה "אבולוציה" ואין שום אזכור לכך שדרווין הוא זה שפיתח את התאוריה הזו. בנושא זה הספר "מיישר קו" עם תכנית הלימודים של משרד החינוך, שלא מציג את הכרת המושג "אבולוציה" כציון דרך.

» הספר הבא: השבחה – כל הסדרה

צילומי הספר