מפתחות לאדם עם ומקום ה'

לדעתי פרק ב כולו, העוסק בסידור התפילה, צריך להצטמצם מאוד, אם בכלל להיות נידון בכיתה ה.  הפרק – שער שני – אינו ראוי כפי שכתוב כעת ויש לסמן שורה שורה האם בכלל ללמד בכיתה או לא. לטעמי יש לשכתבו מן היסוד לבתי הספר הממלכתיים וממילא הרי אינו מיועד לממלכתי-דתי…

השילוב המתוחכם של תכנים "יהודיים" של תפילה דתית שאינם רלבנטיים לילדים חילוניים, בתוכן "חילוני אוניברסלי" כביכול, דוגמאות מעולם תוכן דתי, ובכלל – תפילה וכוח עליון זהו נושא רגיש ובסיסי באמונה של כל משפחה לעצמה שאני לא חושבת שיש לו מקום וודאי שלא כה נרחב.

אם דנים בנושא, ניתן וכדאי להרחיב, אם כבר, על מהיכן צומחת אמונה, על תרבויות של אמונה באלילים בעבר וכיום והרחבה של צבירת ידע אנתרופולוגי של דתות אחרות. כמו כן, ניתן להרחיב, אם כבר, על הבעייתיות בשוני בתפילה בין נשים וגברים בבית כנסת (אם כבר ניגשים לנושא, ואני חושבת שלא), וכמו כן – ציון מקור "בית הכנסת" כ"בית מאה" וכמקום התכנסות קהילתי תחילה, ודיון מקומות כינוס שאינם בתי כנסת וכד'.

כמו כן היחידה בפרק השלישי העוסקת בחורבן צריכה להיות מצומצמת – חורבן ירושלים, חורבן בית המקדש, הצומות הדתיים במהלך השנה – תופסים פי שתיים מקום מיום הזכרון הלאומי או מיום העצמאות!

ראו פירוט במחוון המצורף [סקירה מלאה]


צילומי הספר