מפתחות שבין אדם לחברו

זהו ספר שיכול לשמש כהדגמה לכל מה שבעייתי בתכנית "תרבות יהודית-ישראלית". לא מפתיע שהוא מגיע מבית היוצר של עמותת חל"ד – אחת העמותות הדתיות-לאומיות שחדרו למערכת החינוך. הספר חושף את החיבור בין סדר היום של עמותות מסוגה של חל"ד לסדר היום של משרד החינוך.

קישור לסקירה

לספר זה סקירה נוספת:

ראשית יצאתי מבולבלת. מה נושא הספר? זה לא תרבות ישראלית יהודית
אם כבר הכותרת של הספר ״מפתחות שבין אדם לחברו״ יותר מתאים לרעיונות המובאים בספר שכן הוא דן במוסר, אבל לאורך כל הדרך שזורות בספר הלכות כגון: ברית מילה, צום כיפור, שימוש בנפה לקמח.
המסר שחוזר שוב ושוב – אנשים הם יותר ״טובים״ ויותר חכמים אם הם לומדים תורה, שומרים מצוות, מקיימים הלכות.

קישור לסקירה נוספת

» הספר הבא: של"י ושלכם