מפתח הקסם, חלק 1

הספר ראוי – לא כולל סיפורים ממקורות יהודיים ו/או הקשרים דתיים. האיורים מציגים דמויות הנראות חילוניות, ללא הפרדה מגדרית. נראה שהיתה הקפדה על הצגה של מגוון דמויות ממוצעים שונים ושיוויון מגדרי (במספר הדמויות ובתפקידים שהדמויות ממלאות). במקרה יחיד היתה תמונה מעולם התוכן הדתי. השימוש בתמונה היה סביר בהקשר ובתוכן. לא נעשה שימוש בשפה אמונית. הסיפורים והשירים המופיעים בספר הינם ברובם פרוזה. יש הבדלה בין סיפורים ושירים אלו ובין קטעי מידע (הפרדה גרפית ובהפנייה בתוכן העיניינים).

» הספר הבא: מפתח הקסם, חלק 2