משתלם באחוזים ובאיסוף נתונים

הספר ראוי אך רצוי לפעול לתיקונו ע"פ ההצעות שלהלן:

מפריעה לי הצבתם של בנים ובנות בנפרד ויצירת תחושה שאין מקום לחברה מעורבת.
במעט מקרים יש שאלות המבוססות על הווי דתי שאינו מוכר לתלמיד החילוני.
מציע לתקן את הספר ולהתאימו לתלמיד החילוני.

אם התאמה כזו תפריע לחינוך הדתי אפשר להוציא מהדורות נפרדות לדתיים ולחילונים. כשמדובר במהדורות דיגיטאליות עלות ההפרדה קטנה מאד.

» הספר הבא: מילה טובה מאוד (2016)