משתלם בטבעיים, חלק א

הספר כתוב טוב, ואין נסיונות הדתה. ואולם כל הדוגמאות הם קבוצות של בנים או קבוצות של בנות – אין קבוצות מעורבות! כמו כן, הבנים מופיעים תמיד בשמות בנים מובהקים (ומיושנים) שאינם ניתנים גם לבנות. בדומה לכך, הבנות מופיעות בשמות לבנות בלבד. מפריעה לי ההפרדה המגדרית., משום שזה אינו מקובל בבתי ספר חילונים ועלול ליצור תחושה של ניכור אצל התלמיד החילוני. כדאי לתקן ע"פ ההצעה לעיל, ולתקן את השגיאות. תיקון במהדורה הדיגיטאלית הוא פשוט. לחילופין, אפשר להוציא מהדורה מתוקנת שתהיה מיועדת לציבור החילוני בלבד.