משתלם בטבעיים, חלק ב

אין הדתה משמעותית בספר, אך בכל זאת ראוי לתקן כפי שהוזכר לעיל. תיקון המהדורה המקוונת הוא פשוט ויכול להיערך בזמן קצר. עד אז יכול הספר לשמש גם קוראים חילונים. מפריעה לי ההפרדה המגדרית בדוגמאות בהן מופיעים תלמידים – או בנים או בנות, אך אף פעם לא קבוצות מעורבות. מתאים לבי"ס דתי בו יש הפרדה בין המגדרים. זר למציאות בבתי ספר חילונים. מנסה להכניס הפרדה בסבטקסט. מציע הוצאת מהדורה מתוקנת בה יובאו דוגמאות בהן משולבים בנים ובנות כאחד. גם ההקפדה על שמות מובהקים של בנים ובנות (כדי למנוע חשש של ערבוב מגדרי) אינה ראויה. ראוי להשתמש בשמות המקובלים היום (ולא רק במגזר הדתי). הסרת הכיפה מהאיור. אם שינויים אלה הופכים את הספר ל"לא כשר" בעיני מחנכים דתיים יש להוציא מהדורות נפרדות לחילונים ולדתיים. אין בכך כל קושי בפרט כשמדובר במהדורה מקוונת