עונות וליהנות, חלק א

ההתרשמות הכללית שלי מהספר – הוא יהיה ראוי בהחלט לאחר עריכה ושינוי של הטקסט במקומות מסוימים [ישנו פירוט]. יש לי קושי גם עם העובדה שהספר מפאר את המדינה ואת סמליה, אך לכך כמעט ולא התייחסתי כי זו אינה המטרה שלשמה נתבקשתי לבדוק את הספר.


צילומי הספר