עונות וליהנות ד חלק ראשון

הספר לא נסקר בשלמותו. עיון ב-30 העמודים הראשונים הנמצאים בעותק מקוון פתוח מראים: שבת, פיוט,  הרמב"ם ועוד… כתה ד'… 30 עמודים ראשונים !

» הספר הבא: לחיות יחד בישראל