על קצה הלשון ומעולמה של ספרות

מפריע לי שלשואה הוקדש רק עמוד וקטע קריאה אחד בעוד לחגים דתיים מוקדשים מספר עמודים המלאים בתפילות ופיוטים והסברים מהמקורות. בחגים יש שיבוץ של קטעי קריאה חילוניים יותר ומכיוון שהחגים מקורם בדת, זה יחסית מאוזן, אך יש קטעים לא רלוונטיים הכוללים הפניה לתפילות ולפיוטים, כולל האזנה. לא נראה לי רלוונטי לשבץ קטעים מהתנך כשמסבירים על סימני פיסוק ובניית המשפט.מומלץ לפסוח על קטעים אלה.
הספר בסך הכל כן מאוזן ויש טקסטים מגוונים ממקורות שונים.


צילומי הספר