על קצה הלשון ומעולמה של ספרות

הספר בסך הכל כן מאוזן ויש טקסטים מגוונים ממקורות שונים. מפריע לי שלשואה הוקדש רק עמוד וקטע קריאה אחד בעוד לחגים דתיים מוקדשים מספר עמודים המלאים בתפילות ופיוטים והסברים מהמקורות. בחגים יש שיבוץ של קטעי קריאה חילוניים יותר ומכיוון שהחגים מקורם בדת, זה יחסית מאוזן. לא נראה לי רלוונטי לשבץ קטעים מהתנך כשמסבירים על סימני פיסוק ובניית המשפט.


צילומי הספר