על קצה הלשון ומעולמה של ספרות

ראוי עם הסתייגות מקטעים מסוימים. ככלל עוסק בהוראת מיומנויות דרך טקסטים מגוונים. ההיבטים הדתיים נמצאים לרוב בעיסוק בחגים. חשוב להסב תשומת לב לחלקים הבעייתיים וניתן להימנע מהתעכבות על קטעים אלה אם מודעים לעניין. מפריע לי העיסוק בחגים החוזר על עצמו בכל שנה. בהנחה שזוהי דרישה מכותבי הספרים – הטיפול שמציע ספר זה הוא טיפול ראוי יחסית, הרושם הוא שיש ניסיון להתחמק מההיבט הדתי – אמוני ככל האפשר, לא תמיד בהצלחה.


צילומי הספר