פשוט חשבון, חלקים 1-3‏

לא ראוי. מפריע לי שכל הילדים בגוון עור לבן. כל הבנים, פרט לאחד, בכיסוי ראש. כל הבנות, פרט לאחת, בשמלות.
יש הפרדה מגדרית בשאלות הנוגעות לקבוצות ילדים.

בכל אחד משלשות הספרים ישנו חלק המוקדש לתרגילי חשבון בנושא חגי ישראל- חגי תשרי, חנוכה, פורים, ט"ו בשבט, פסח ויום העצמאות. למרות שאין עיסוק בהלכות חג באופן מפורש, היה עדיף לתת דוגמאות חישוביות בנושאים אחרים שאין בהם עיסוק במסגרת מקצועות אחרים.
בראש השנה היתה התייחסות לכך שט"ו ו- ט"ז שונים בגימטריה של ימי החודש, מבלי להסביר מדוע. כאילו יש בעיה לכתוב י"ה ו- י"ו. בכלל, אינני מבין את הצורך בלימוד גימטריה. השאלות בפרקים העוסקים בחגים אינם שונים מהותית מעשרות השאלות האחרות שמופיעות בשאר הספר. רצוי לחשוף ילדים לקבוצות אתניות שונות כדי להשריש בהם את עובדת קיומן ושוויונן, כלומר לנרמל את השונות בגוון העור בין בני האדם.

הפרדה מגדרית יוצרת הבדלים מדומים בין גברים ונשים ותורמת למיזוגניה (בעיקר). החלפת חלק מהדמויות בספר לכאלו עם גוני עור שונים. החלפת חלק מדמויות הילדות עם השמלה לכאלה עם מכנסיים, הורדת הפרקים העוסקים בחגי ישראל.


צילומי הספר