צועדים בדרך המילים – ג'

בנוסח הנוכחי, הייתי מציע לדלג על כל הקטעים בספר שקשורים לחגים, הם דתיים, לוקחים את אלוהים כמובן מאליו, ומתייחסים אל פרשני התורה כמקור החוכמה הבלעדי

"צועדים בדרך המילים" למקצוע שפה לכיתה ג'. לצד קטעי קריאה טובים וראויים של סופרים ומשוררים, בחרו להכניס את נושא חגי ישראל. הסדר בספר הוא כרונולוגי. כשמגיעים לחג מסויים, מופיעים הרבה ציטוטים מן התורה, מהמגילות ומספרי התפילה. בכל קטע כל חג מופיע מסגרת מודגשת ובה מצוות החג. כל החלק הנוגע לחגים מובא מזוית דתית/הלכתית. אני מעריך שנושא החגים בספר מהווה בערך רבע ממנו.

בספר יש הרבה שירים וחומרים ראויים ונראה שנוספו להם בדרך די מאולצת חומר על חגי ישראל. החגים מובאים רק מהזוית הדתית/הלכתית, מלווים בהמון חומר מהמקורות, תורה, מגילות, תפילות וכו'.
בכל חלק כזה על חג ישנה מסגרת מודגשת עם מצוות החג העיקריות. כמובן מצוות דתיות והלכתיות. לאחר מכן ישנן שאלות ממוקדות על קטע הקריאה מין התורה/תפילה.

בנוסף מובאים בספר אגדות מתפוצות היהדות השונות, כולן עוסקות בניסים ובטוב ליבו של אלוהים.

עמודים בעייתים:
19-22
28-29
37-41
84-85
97-98
174-180
194-197
250-251
254-258

לסיכום, נראה שלולא היו דוחפים בכוח את החלקים על חגי ישראל לספר, הוא היה ראוי בהחלט.

ראו סקירה מפורטת יותר בקובץ המצורף תחת הכותרת – הורידו את הסקירה המלאה