צועדים בדרך המילים – סוקר ב

הפרקים בנושאי החגים בעייתיים מאוד.
החלקים שלא נכללים בפרקים של החגים יחסית ראויים, חלקם טובים מאוד. 

ראו פירוט במחוון המצורף [סקירה מלאה]

» הספר הבא: לחיות יחד בישראל

צילומי הספר