צועדים בדרך המילים (סקירה כפולה ופוסט)

לא ראוי. מניפולטיבי. פגאני ולוקח את קיום האל כעובדה חד משמעית. מציע שספר לימוד שפה עברית ייקח נושאים חברתיים כקו מנחה ללימוד ולא נושאים דתיים לאומיים.
צועדים-בדרך-המילים-ב.pdf

הורה נוסף שסקר את הספר התרשם אף הוא מריבוי הטקסטים הבעייתיים שבו: הפרקים בנושאי החגים בעייתיים מאוד.
החלקים שלא נכללים בפרקים של החגים יחסית ראויים, חלקם טובים מאוד.
לדעתי לא חייבים לפסול את הספר כולו (אם כי עדיף), אבל יש בו הרבה דברים בעייתיים.

ראו פירוט במחוון המצורף [סקירה מלאה]

ראו גם פוסט שנכתב על ידי אב ומפרט את הבעייתיות של הספר הזה

» הספר הבא: לחיות יחד בישראל

צילומי הספר