צלילים מספרים, חלק ב

רוב הספר ראוי אבל הפרק על שבת הופך אותו ללא ראוי בעיני. כיסוי הראש בתמונות הגברים בספר, הסיפור על הנס שקרה לאיש שומר שבת, כל העיסוק בנושא השבת מזוית דתית, זה שנותנים לילדים דקרוא טקסטים בשפה לא ברורה רק כדי להכיר להם את השפה המקראית הדתית.
לדעתי הייצוג של תכנים דתיים ואיורים בעלי אוריינטציה דתית לא פרופורציוני לחשיפה של ילדים חילוניים לתכנים האלה (כמו שרשמתי ב" צלילים מספרים א, אין אף ילד ממוצא מזרחי או אתיופי בכל סדרת הספרים אז איך כל הילדים דתיים?) , הניסיון להציג את מי ששומר שבת או את היהודי כעליון ובעל זכויות יתר מציק לי.
מציעה לעסוק בנושא אחר במקום "שבת" או לעסוק בזוית החילונית שלו (טיולים עם המשפחה לדוגמה), מציעה להסיר טקסטים מקראיים לא רלוונטיים

» הספר הבא: בסוד האותיות, חלק 1

צילומי הספר