קוראים עם קסם, סוקר ב'

חלקו של הספר הדן בימי חג אינו ראוי בעיני ומצריך שינוי מהותי! תכני הדת מובאים אל התלמיד הצעיר כאילו היו עובדה מוגמרת. אינני רוצה שתלמידים יקבלו דברים כעובדות שאין אליהן עוררין. לחשוב תמיד מצריך מחשבה ביקורתית, ועלינו להכשיר אותם לחקור דברים בצורה לוגית והגיונית ולא להסתמך על סיפורים מיתולוגיים ללא כל בסיס עובדתי.
ראו פירוט במחוון המצורף

» הספר הבא: כח לקרוא, חלק ה'

צילומי הספר