קסם וחברים ראשית קריאה וכתיבה 1-3

הספרים ראויים וטובים. אין כל התייחסות לדת או אמונה. יש שירים וסיפורים ללא קשר לדת או לתנ"ך. יש מעט דוגמאות וסיפורים מהעולם המראים מגוון תרבותי, אך לא אמוני.

ראו סקירה נפרדת לקסם וחברים – שירים וסיפורים לכל השנה.


צילומי הספר