רבייה והתפתחות ביצורים חיים

כל פרק בספר נפתח בעמוד עם ציטוט מהתנ"ך.

הפריעו לי שני העמודים שעוסקים ברבייה ביהדות, המגמות העדינות של הדתה באיורים והפריע לי שבספר ביולוגיה יש מעורבות של מינהל החינוך הדתי בייעוץ.

לתכנים דתיים אין מקום בספר ביולוגיה, בפרט שהוא ממוען לתלמידי החינוך הממלכתי.

בספר אין התייחסות לצורות זוגיות שאינן הטרוסקסואליות ואין התייחסות לפונדקאות.

אני מציעה להשמיט את עמודים 11-12.

פרט לכך בסך הכול ראוי אם מתעלמים מהאזכורים הדתיים.

היכנסו לסקירה המלאה

» זהו הספר האחרון לכיתה ח'

צילומי הספר

צפו בכל הספרים לכיתה ח'