שבילים פלוס 5

הספר ראוי בהחלט (מבחינת הפריזמה החילונית).


צילומי הספר