שבילי תרבות

סוף סוף נמצא ספר חילוני במסגרת תכנית "תרבות יהודית-ישראלית": שבילי תרבות לכיתה ז' בהוצאת מט"ח.
ולא שאין לו מגרעות. יש ויש, ועוד נפרט אותן – חלקן באשמת התכנית וחלקן היו יכולות להימנע על ידי הכותבים – אבל על הכול שורה רוח חילונית אמיתית, שינוי מרענן לעומת הספרים של הוצאות תל"י וחל"ד, שבהם החילוניות היא במקרה הטוב מסווה דק לתפיסה דתית.
שורה תחתונה: ספר ראוי. התכנית אווילית – מזה לא ניתן להתחמק, אבל במסגרת הנתונה ניתן ולפרקים אף מומלץ ללמד את הספר בבתי ספר חילוניים.
כדי להמלט מהדתה, מומלץ לדלג על עמודים 28-33 (בית הלל ובית שמאי) ולמצוא דוגמאות טובות יותר במקום אלו המובאות בספר, על עמ' 198-201 (בנושא בר המצווה) ועל עמ' 220-224 (בנושא שבת), ולשלב בהוראת רצח רבין גם קצת אמת היסטורית על תפקיד ההסתה והרבנים ברצח.

קישור לסקירה

» הספר הבא: חיים בתוך סיפור

צפו בכל הספרים לכיתה ז'