שופטים – מקרא מפורש

ספר ענייני. לא מצאתי בו בעיה [הערה: ברשימת הספרים המאושרים נמצאת סדרה אחרת של הוצאת יסוד: תנ"ך עם חברים. ספרי הסדרה לא נסקרו].


צילומי הספר