של"י ושלכם

הבטיחו לנו שהספר הזה ישנה את עמדתנו השלילית על התכנית החדשה בתרבות יהודית-ישראלית ועל הספרים שיוצאים במסגרתה. אז אנחנו מצטערים, אבל גם הספר הזה לא ראוי להיכנס לכיתות ומעיד שוב על חולשתה הכללית של התכנית הזו.
הספר מורכב משני חצאים כמעט שווים – אחד שמלמד על "חברות ומנהיגות דרך ספורים ואגדות מן המסורת היהודית" והשני שמלמד על נושאים אלו "דרך החגים ומעגל השנה". מדובר בשני חלקים שונים מאד באיכותם זה מזה – הראשון הוא ניסיון הרואי להתחמק מהכשלים של התכנית, השני נופל גם מהפרקים המקבילים בספרים מתחרים.

 

קישור לסקירה