הבנתי את הקטע – חוברת שלישית לכתה ד

ראוי בהחלט מבחינת היעדר הדתה. דרוש תיקון מבחינת שוויון מגדרי.

» הספר הבא: לחיות יחד בישראל