חוקרים ארץ: ישראל לאזוריה, ירושלים בירת ישראל

מסרים בעייתיים בספר:
1. הצגה חסרה ומטעה של המצב ביהודה ושומרון: אין קו ירוק, תיאור חסר של האוכלוסייה הערבית מעבר לקו הירוק- רק מדובר על מספרים ולא מצוין שהם אינם אזרחים והם מוצגים כחסרי זכות על הארץ,
(למשל, בעמ' 157 מצוין שקיים ישוב יהודי בחברון כמעט ברציפות עד 1936 ואילו האוכלוסיה הערבית מתגוררת בחברון לסירוגין מאז המאה ה -7) לעומת היהודים שהם אזרחי מדינת ישראל.
עיוות נוסף:
היהודים מתגוררים ב 150 – ישובים ואילו הערבים מרוכזים ב 4 – ערים (עמ' 156). בנוסף, לא מוזכרות החלטות האו"ם בנושא השטחים הכבושים.
2. תיאור המקורות התנכיים, חז"ל וכו' מעביר שוב ושוב את המסר לזכותינו על הארץ ולקשר ההיסטורי שלנו למקומות בישראל, ללא חשיבות באיזה צד של הקו הירוק הם נמצאים. יחד עם התיאור החסר של  האוכלוסיה הערבית נוצרים מסרים של לאומנות ושל עליונות יהודית.
3. תיאור חילוקי הדעות בין דתיים לחילונים בירושלים בעמוד 239 הוא מזעזע ומתאר טיעונים קיצוניים כלגיטימיים (כמו הדרת תמונות נשים ממודעות ושלטי חוצות), קורא לאורח החיים הדתי-חרדי "אורח חיים יהודי" וכו'. המסר כאן הוא בעלות של היהודים האורתודוקסים החרדים על היהדות.

הורידו את הסקירה (מראש העמוד)


סקירה נוספת של הספר