קוראים ולומדים בהנאה 2

הטיות מגדריות מסויימות. בספר אין כל תוכן דתי.

ראוי תחת הסייג המגדרי.