קוראים ולומדים בהנאה 3

ספר זה שונה מהקודמים לו בסדרת הספרים בכך שמופיעים בו שלושה סיפורים העוסקים באופן ברור בתורה. לדעתי בכרך זה יש עיסוק יתר בנושא הדת, מבלי שמעודדת המורה לדיון סביב נושא זה, אלא תוך הסטת הדיון לנושאים שאינם דתיים-אמוניים.
הייתי מציעה לוותר על הסיפור שמציג את קיום המצווה כ"צורך". הייתי מציעה להסיר את אזכור בית המקדש, ואם כבר מוזכר מציעה להוסיף דיון בשאלת הצורך בקיומו.
פחות ראוי מקודמיו בסדרה.