קוראים ולומדים בהנאה 6

בסך הכל ראוי.
בהתחשב בכך שכרך זה עוסק בשבת ובחגי ישראל הדברים מאוזנים באופן יחסי.

התייחסות מיוחדת לסיפור "יוסף מוקיר שבת", המופיע כמעט בכל ספרי השפה וזכה לביקורות.
אף שהוא אינו חביב עלי במיוחד, ולא הייתי בוחרת לקרוא אותו לילדי לפני השינה, אני מוצאת שהוא מוצג בספר באופן מאוזן. רק בשלב מאוחר של הסיפור מוזכר שיוסף יהודי, ופרט לאזכור זה אין כל הקשר נוסף לדת. הסיפור מופיע תחת החלק העוסק בשבת, ומתואר שיוסף מתנהג בצורה שונה בשבת לעומת יום חול, אולם לא מתוארים פולחים דתיים בהקשר זה (מתואר כי על שולחנו עולים מזונות שמן המותרות בניגוד לשאר השבוע, וכי הוא לבוש בגדים טובים, אך לא מעבר לכך).
אסכם כי הבחירה בסיפור כשלעצמה אולי פחות מוצאת חן בעיני, אולם אופן הצגת הדברים הוא מאוזן בהחלט לדעתי, ולכן לא מצאתי לנכון לקבול על הופעת הסיפור בספר.

ראו מטה את הסיפור כפי שמופיע בספר. הגרסה שמוצגת בספר זה מעודנת יחסית לגרסאות שנמצאו בספרים אחרים.


צילומי הספר