מסע אל העבר- יוון, רומא וירושלים

״יוון רומא וירושלים״ הוא ספר לימוד בהוצאת מט״ח ללימוד ההיסטוריה לכתות ו׳ בזרם הממלכתי.

הספר לקח על עצמו מטרה מורכבת – לא רק סקירה של האימפריות והתרבויות החשובות בתולדות המערב, אלא גם את ההקשר של יהודי ארץ ישראל – כיבוש, אינטגרציה, עצמאות ומרד. זהו מכלול נושאים נושא רחב יריעה להפליא המכוסה היטב, בוודאי כתה ו׳.

בספר גישה פתוחה ורחבה. יש דגש דגש על מורכבות, העדר של טובים ורעים או שחור ולבן. התרבויות מוצגות עם פגמיהן (דמוקרטיה רק לעילית ביוון), חילופי התרבויות, השינויים שעברו ודמויות בעלות השפעה. היהודים אינם יוצאים קדושים – אין סוף מלחמות פנימיות, מלחמות חיצוניות מיותרות, שחיתות קשה בכהונה וכו׳ מוצגות לאורך כל הספר. האינטראקציה עם יהודה והיהודים עשירה: היוונים והרומאים אינם סתם ״רשעים״ . כדוגמה, שוד המקדש נבע מבעיות מימון של מלחמה, מלחמות היהודים גרמנו נזקים קשים, הרומאים טיהרו את המקדש ועוד.

הסכנות מזווית הראיה בספר ברורות: במהלך התקופה חלו מספר גדול של מלחמות, מרידות ועימותים קשים ששינו את פני העם היהודי ואת הקשר שלו לארץ ישראל. בסך הכל הספר עומד במשימה בכבוד. אולם פה ושם יש נטיות יוהדוצנטריות: האפשרות שההתיוונות לא נבעה רק ממניעים כלכלים אלא גם מתרבות עשירה אינה מוצעת כלל (ואין השוואה למקומות אחרים). לא נשאלת כלל השאלה מה היה הטעם במרידות. הגולה (בבל) מוצגת אך לא נשאלת שאלת המשמעות.

» זהו הספר האחרון לכיתה ו'