מילה טובה – עברית לכתה ג – חלק ראשון

סקירה נוספת

ראוי בהחלט! העיסוק בתורה הוא משני, אינו מטיף ואינו מצווה.
בעייתי:
בעמודים 15-14 מתוארים מנהגי יום כיפור. בחלק
מהמקרים מצוין מפורשות כי "נהוג לאכול ארוחה
מפסקת…", אך בחלק מהמקומות מוצגים הדברים
כקביעת עובדה: "עד מוצאי יום כיפור אין אוכלים
ואין שותים…".
מעט מפריע – האיורים בנושא שבת הם סטראוטיפים דתיים.  בעמוד 129 מופיע שירו של חיים נחמן ביאליק
"שבת המלכה". באיור בתחתית העמוד מצוירת משפחה – האב והבן חובשי כיפה, האם בכיסוי ראש.
בעמוד 133 מופיע שירו של חיים נחמן ביאליק "לכבוד שבת". גם כאן הילד חובש כיפה.