מילה טובה – עברית לכתה ג – חלק שני

הספר ראוי בהחלט! למעשה, שמחתי מאד לקרוא אותו. הספר מדגיש את יופי הטבע, את חדוות הסקרנות והמחקר, חושף את הילדים לסופרים ולמשוררים עבריים, ואף נותן במקרה אחד התייחסות למיתולוגיה היוונית. התכנים הקשורים בדת מוצגים באופן מאוזן, לא מטיף ולא מצווה, וברב המקרים (פרט לאחד המתואר בסקירה המלאה בנוגע לתאנים) באופן רלוונטי לנושא ומעשיר אותו. ספר נהדר!