שבילים פלוס לכיתה א

סדרת הספרים ראויה בעיני. אין בה שום מרכיב של הדתה – לא באיורים, לא בדוגמאות, ובטח שלא בנושאים.