• בית
  • דוגמאות לאקלים בית ספרי ולהשפעה מדיתה של סגל ההוראה

דוגמאות לאקלים בית ספרי ולהשפעה מדיתה של סגל ההוראה

לחצו על התמונות להסבר

הצוות החינוכי מפריש חלה… 


 

 כאשר ברא אלוקים את העולם…                                                                                                   


                                                                                                                                                                                                      19 פעם ברוך אתה… 

 


ערכת קבלת שבת לידי הגן… 

 


העברית – שפה אלוהית על לוח הכתה דוגמה להדתה - העברית היא שפה אלוהית        


                                                                                             

    קוד צניעות 

 

חזרה לעמוד דיווחי הדתה – עדויות מהשטח