• בית
 • התמודדות עם הדתה

התמודדות עם הדתה

ראשית, כדאי להיערך מראש ולנסות למנוע מראש מקרים של הדתה, לפני תחילת שנת הלימודים או בסמוך לתחילתה. אבל עד שנטמיע את דרך ההתנהלות החילונית בשגרה, נמשיך להיתקל במקרים של הדתה המתרחשים במהלך השנה. מה ניתן לעשות במקרים שכאלה?

במקרה בו זיהיתם הדתה יש לשאוף להידברות עם בית הספר ולחתור לשיתוף פעולה תוך הבנה שחינוך הילדים לערכים הוא משימה משותפת להורים ולצוותי ההוראה. מומלץ להימנע משיח לעומתי.
שיתוף פעולה בין ההורים לבין סגל ההוראה הוא המפתח להטמעת המודעות שתביא לשינוי.

סדר פעולות כשמזהים הדתה

העזרו בדף ריכוז מקורות המידע ודלו ממנו את האסמכתא הרלוונטית

(עוברים שלב רק במידה והשלב הקודם לא הצליח):

 1. ההיערכות: מעדכנים הורים שנראים בני ברית בעניין זה. מעתה והלאה פועלים יחד עם הורים אלו. במקביל, מעדכנים את הפורום החילוני לשם הוספה למיפוי שאנו עורכים ברמה הארצית.
 2. תלונה למורה: פונים בתלונה מנומקת לגננת או למורה האחראית למקרה ההדתה
 3. פניה לסגל ההנהלה: פונים לסגל ההנהלה של הגן או ביה"ס. מציגים את תפישת עולמכם החילונית ואת דרישותיכם הברורות.
 4. הוצאה מהשיעורים: מוציאים את הילדים מהשיעורים או הפעילויות הבעייתיות תוך עמידה על זכותכם להימנע מהקניית חינוך דתי לילדיכם.
 5. פניה לפיקוח: פונים לפיקוח על הגן / ביה"ס
 6. פניה למחלקת החינוך ברשות המקומית
 7. פניה לתקשורת / ערוץ משפטי: פונים דרכינו לערוץ תקשורתי ו/או משפטי . כתבו לנו hello@hiloni.org.il או פנו אלינו דרך האתר.

המפתחות להצלחה

 • הידברות: לחתור לשיתוף פעולה תוך הבנה שחינוך הילדים לערכים הוא משימה משותפת להורים ולצוותי ההוראה. להימנע משיח לעומתי.
 • פנייה מאורגנת ועל ידי מספר אנשים מצומצם: הפניה להנהלת הגן / ביה"ס תעשה על ידי מספר הורים בעלי עניין, שיציגו את הבעיה באופן ברור ומפורט.
 • שיח מקדם: להציג את הבעיה ולבסס את הדרישה לשינוי על עובדות. הבהרה של מה מפריע, תוך הצגת תפישת העולם, יכולה להוות בסיס טוב לשיח מכבד ומקבל שממנו ניתן להתקדם להסכמה על מה שראוי.
 • הצעת חלופות שיקדמו את התפישה החילונית כגון: ספרי לימוד, הוראת הצוות, קורסי העשרה חלופיים.
 • שימוש בכלים ובמנגנונים ציבוריים לביסוס דרישותיכם, תוך ידיעה שהפורום החילוני נמצא מאחוריכם ונותן רוח גבית לפעילותכם.

מה עושים במקרים בהם לא מצליחים בהידברות?

פונים אלינו דרך הקו החם.

אנו פונים בקריאה לציבור ההורים, המורים וההנהלות כאחד

הורים, זכותכם וחובתכם להיות שותפים בחינוך ילדיכם.

גננות וגננים, מורות ומורים והנהלות, זכותכם וחובתכם להתאים את תכנית הלימודים ואת דרכי ההוראה ואופיה לערכי הקהילה אותה אתם משרתים.

ועדי הורים, זכותכם וחובתכם לבחון את מכלול הגורמים כדי להבטיח שבית הספר אכן משרת את צרכי הקהילה ולא פועל בניגוד לערכיה.

יחד נבטיח מערכת חינוך ראויה.

יחד נבטיח את זכותו של כל אחד להבטיח חינוך חילוני לילדיו

על הזכות להיות חילוני קראו כאן

הורידו את המדריך להורה החילוני , את מדריך הכיס "כתה בלי הדתה" והעזרו גם בדף ריכוז מקורות המידע המתעדכן תדיר