כיצד למנוע הדתה?

6 כללים להבטחת מרחב חילוני במוסד החינוכי

אנו ממליצים להורים הרוצים להיאבק בהדתה בגני הילדים ובבתי הספר לדרוש מהגן / מבית הספר להקפיד על שישה כללים אלו ולכלול אותם באמנה המוסדית:

 • המנעות משימוש בשפה אמונית (לדוגמה: הקב"ה, אלוקים, נס, השם)
 • המנעות משימוש והנחיית התלמידים לקיום פרקטיקות דתיות (צום, אכילת כשר או שמירת שבת, למשל)
 • המנעות מהצגה חד צדדית של היהדות, תוך שימוש במקורות שישקפו מגוון נקודות מבט: התייחסות לזרמים השונים ביהדות היום ולאורך הדורות; יהדות כתרבות; יהדות כהיסטוריה; קריאת התנ"ך כיצירה ספרותית;  תרבות עברית.
 • הבחנה ברורה ומודגשת בין מיתוס לבין מציאות; בין דעות לבין עובדות; בין אמונה לבין ידיעה; בין מעשִיָה לבין אמת. למשל: הוראת ההסבר המדעי באמצעות תיאוריית המפץ הגדול והבהרת ההבדל בינה לבין האמונה בסיפור בריאת העולם; הצגת סיפור הבריאה לצד סיפורי בריאה מתרבויות שונות ועוד.
 • כל נושא נלמד, לרבות יהדות לגווניה, צריך להילמד תוך מתן מקום לספקנות ולחשיבה ביקורתית, לשאילת שאלות ולהשוואה.
 • המנעות מניכוס ערכים כלל אנושיים ליהדות. ראשית הבנת המשמעות האוניברסאלית והאקטואלית של כל ערך, ורק אחר כך הדגמת האופן בו הוא מוצא ביטוי ביהדות ובתרבויות אחרות.

 

כיצד למנוע הדתה?

כל הפעולות המצויינות להלן הן פעולות שניתן לעשות בשיתוף פעולה עם הנהלת הגן / בית הספר וסגל ההוראה. מומלץ להפוך פעולות אלה לפעולות שבשגרה לפני תחילתה של כל שנת לימודים, כך יופחתו המקרים בהם נתקלים בהדתה המחייבת התייחסות נקודתית. – פירוט והרחבה במדריך להורה החילוני ובמדריך הכיס המעודכן: "כתה בלי הדתה"

ספרי לימוד

נדרש כאן שיתוף פעולה בין הורים, גננות.ים ומורות.ים והנהלה, שיתוף פעולה הכולל בדיקת ספרי הלימוד מוקדם ככל האפשר:

 • זה מתחיל בקבלת רשימת ספרי הלימוד. בדקו את מקצועות הלימוד, שמות הספרים וההוצאות לאור. פניה להנהלת בית הספר בכל שאלה בנושא מעורר חשד לאי התאמה לאופיו של בית הספר הממלכתי.
 • קריאת הספרים וסימון המקומות הבעייתיים
 • הסכמה על התעלמות מחלקי הספר הלא ראויים להלמד – דילוג על מקורות שאינם רלוונטים לנושא הלימוד, ועל מקורות שהם לכאורה רלוונטיים אבל מכילים תוכן בעייתי.
 • הצעת חומרים אלטרנטיביים לנושאים במידת הצורך
 • בקשה מהמורים או ההנהלה ללמד את המקורות הרלוונטיים תוך הוספה של שאלת חשיבה מסדר גבוה – שאילת שאלות, חשיבה ביקורתית, השוואה וספקנות.

לרשותכם סקירות שכבר בוצעו, והזמנה להוסיף ביקורת ספר לטובת כולם. קראו עוד על הדתה בספרי הלימוד.

תרבות יהודית ישראלית

מומלץ לבקש להיפגש עם המורים המלמדים, עם פתיחת שנת הלימודים, ולהיעזר בנייר העמדה שהוצאנו המבהיר את הבעיות הקיימות בתכנית מנקודת המבט החילונית.

הורידו את ערכת ההעשרה החילונית שלנו והציגו אותה בפני המורים, כחומר חלופי בו הם יכולים להשתמש להוראת הערכים בהם עוסקת התכנית.

התמודדות מומלצת:

 • דרישה שהוראת התכנית תיעשה על ידי מורי ביה"ס בלבד.
 • בחירה מושכלת של תכנים מתוך ההיצע הקיים, תוך פסיחה על חומרי לימוד המשופעים בשפה אמונית ובפרקטיקות דתיות.
 • וידוא שהמורים המלמדים את המקצוע עברו הכשרה מתאימה ושהם מודעים לצורך ללמד את התכנית מנקודת מבט חילונית.
 • המלצה להשתמש בטקסטים המוצעים בערכה החילונית.

קריאה נוספת: פירוט והרחבה בנושא התנגדותנו לתכנית הלימודים תרבות יהודית-ישראלית ומאבקנו בה

עמותות

המצב הרצוי – אין להכניס גופים חיצוניים למוסדות החינוך וראוי להחזיר את החינוך הערכי לידי המורים והגננות. אך לאור שינוי המדיניות וההפרטה המופקרת של החינוך הערכי, תוך מתן אפשרות לעמותות, עסקים ואנשים פרטיים להיכנס למוסדות החינוך בדלת הראשית ולקיים פעולות עם התלמידים והתלמידות, תפקידכם, ההורים, כשומרי סף, מקבל משנה תוקף.

אנו ממליצים שקיום הפעילות יותנה בנוכחות של נציג ביה"ס – מורה / מנהל, ושל נציג של הורי התלמידים. (ראו הכוונה מפורטת במדריך ובמקבץ השאלות שהכנו)

תשלומי הורים – כניסת הגופים החיצוניים ממומנת לרוב, לפחות בחלקה, על ידי ההורים, תחת כותרת תשלומי רשות והתייחסות כללית לפעילויות: טיולים, מסיבות, ימי שיא וכו'.
מומלץ לדרוש, לפני הסדרת התשלום, פירוט של הפעילויות המתוכננות ובעיקר – מיהו הגוף שאמור להעבירן.
ככל שמדובר בגוף חיצוני – השתמשו בדף המידע וההנחיה להורים שהכנו, הכולל מקבץ שאלות לשימושכם. אם לא השתכנעתם מתשובות הנהלת ביה"ס – הימנעו מתשלום עבור הפעילות הספציפית. זכותכם לא לשלם עבור פעילות בה ילדיכם אינם משתתפים.
ראו גם בדף ריכוז מקורות המידע שלנו – חוזר מנכ"ל בנושא תשלומי הורים.

חומרי לימוד מזדמנים

מבקשים מהגננות.ים ומהמורות.ים להמנע משימוש בחומרים שלא עברו בקרה וחשיבה של צוות הגן / בית־הספר, על פי הכללים המנחים למניעת הדתה והבטחת מערכת חינוך חילונית.

אינטראקציה בין הצוות החינוכי לבין התלמידים

זכותכם, ההורים, להימנע מהקניית חינוך דתי לילדיכם. אי לכך זכותכם לדרוש מן הגננות.ים והמורות.ים להקפיד על הימנעות משימוש בשפה אמונית ומהנחיה לפרקטיקה דתית; וכן להבטיח שימוש מושכל בחומרי הלימוד השונים והתאמתם לאופי הגן / ביה"ס ולערכי הקהילה אותה הוא משרת.

שיח חילוני עם סגל המוסד החינוכי

בוחנים יחד עם סגל המוסד החינוכי אילו פעולות נעשות לשם הקניית חינוך חילוני-הומניסטי, על ידי קידום ערכים דמוקרטיים כגון, פלורליזם, שוויון מגדרי ושלום, ועל ידי עידוד השכלה אוניברסלית רחבה.

מה עושים במקרה שמזהים הדתה?

» קראו כיצד מתמודדים עם הדתה

לריכוז מקורות מידע – לחצו כאן

ומה החזון שלנו? – קראו כאן