דווחו על הדתה

כתבו לנו עם כל פרטי הדיווח לכתובת hello@hiloni.org.il, רצוי בצירוף צילומים של האירוע המתואר.
בתיאום אתכם, ולאחר אימות ובדיקה, נפרסם את מה ששלחתם לנו, עם או ללא פרטים מזהים, לפי בקשתכם