מעקב הדתה

ריכוז מידע וקישורים – הדתה במערכת החינוך מאי 2018

חדירת השיח הדתי למערכת החינוך הממלכתית מכיוונים שונים, בעידוד משרד החינוך, הנשלט היום על ידי גורמים דתיים ולאומניים נעשה במיגוון דרכים:

שינוי תכנית הליבה

כניסת עמותות דתיות למערכת
הפרטת החינוך הערכי והעברתו לידי עמותות, ברובן הגדול דתיות.

קראו עוד על כל אחת משיטות ההדתה הללו בקישורים אלה, או צפו במאגר דיווחי ההדתה שלנו.