• בית
  • מעקב הדתה וריכוז מקורות מידע

מעקב הדתה וריכוז מקורות מידע

תמיד זכרו:
אתם שולחים את ילדיכם למוסד חינוך ממלכתי.
לו רציתם שילדיכם יקבלו חינוך דתי הייתם שולחים אותם למוסד חינוך ממלכתי-דתי. לו הייתם מעוניינים בתגבור לימודי יהדות – הייתם מבקשים להצטרף לתכנית תל"י – תגבור לימודי יהדות – הפועלת במוסדות החינוך הממלכתיים או מצטרפים לזרם המשלב בו לומדים יחדיו תלמידים חילוניים ודתיים.
אין למוסד החינוך הממלכתי סמכות לפגוע בזכותכם וחובתכם ההורית להעניק לילדיכם חינוך על פי דרככם; בין היתר זכותכם להימנע מהקניית חינוך דתי לילדיכם.


ריכוז מקורות מידע

מעבר לדף ריכוז מקורות המידע המתעדכן תדיר


 

חדירת השיח הדתי-אמוני למערכת החינוך הממלכתית, בעידוד משרד החינוך, הנשלט היום על ידי גורמים דתיים ולאומניים נעשית במגוון דרכים:

שינוי תכנית הליבה
כפיית מקצוע ליבה חדש בנושא יהדות, בדגש על הדת.

הדתה סמויה – הדתה בספרי הלימוד
שילוב מסיבי של מקורות הלכתיים ואמוניים בספרי הלימוד.

כניסת עמותות דתיות למערכת
הפרטת החינוך הערכי והעברתו לידי עמותות, ברובן הגדול דתיות.

על כל אחת מדרכי ההדתה הללו ועוד תוכלו למצוא דוגמאות במדור דיווחי הדתה וכן מידע מעודכן במדריך הכיס שלנו "כתה בלי הדתה".